Hale produkcyjne wymagają odpowiedniego zagospodarowania przestrzeni i wydzielenia stref pracy. Przy planowaniu rozmieszczenia stanowisk pracy i taśmociągów, należy zadbać o zachowanie swobody przejścia oraz miejsce dla każdego pracownika. Przeczytaj, jakimi zasadami warto się kierować w trakcie wyposażania hali, by była ona ergonomiczna i odpowiadała potrzebom inwestora.

Co powinno znaleźć się na hali produkcyjnej?

Hala produkcyjna jest budynkiem lub jego częścią, w której przeprowadzane są procesy związane z wytwarzaniem różnego rodzaju produktów. Aby spełniała wszystkie swoje funkcje i umożliwiała bezproblemową pracę, powinna posiadać odpowiednie wyposażenie z zadbaniem o jego racjonalne rozmieszczenie. W halach produkcyjnych znajdują się maszyny niezbędne do rozpoczęcia produkcji lub obróbki danego towaru, a także taśmociągi. Taśmociągi składają się z różnego rodzaju taśm przenośnikowych   i napędzane są pasami transportującymi.  Dodatkowo obowiązkowe wyposażenie stanowią meble oraz zabudowa, a także podnośniki i zsuwnie. Często niezbędne są także wózki widłowe potrzebne do przewożenia towarów.

Jak można wygospodarować dwie strefy w hali produkcyjnej bez ograniczania swobody przejścia?

Chcąc podzielić halę produkcyjną na dwie strefy, trzeba przede wszystkim zaplanować przestrzeń niezbędną do swobodnego przechodzenia między nimi. Te różne części hali powinny nie nachodzić na siebie i wzajemnie się nie przenikać. Przestrzeń, jaką zajmują musi być widocznie wyznaczona i odpowiednio oznaczona. Pomiędzy poszczególnymi maszynami oraz taśmociągami powinna zostać strefa wystarczająca do swobodnego przemieszczania się. Ważne jest również to, by każda z tych dwóch części hali miała szybki i łatwy dostęp do wyjścia ewakuacyjnego w przypadku wystąpienia zagrożeń.

Kategoria

Tagi:

Komentowanie postów jest wyłączone.