Oferujemy wysokiej jakości taśmy transportujące, które stanowią jeden z najważniejszych elementów systemu transportu wewnętrznego. Od ich formy i parametrów, takich jak szerokość, struktura powierzchni czy materiał, z którego zostały wykonane, zależy przystosowanie do przenoszenia materiałów.

Taśmy znajdujące się w asortymencie są wykonane z PU, PVC, poliolefiny, NBR, EPDM, bawełny oraz poliestru. Ta różnorodność pozwala na dostosowanie produktu do konkretnych potrzeb. Oferowane rozwiązania spełniają również wymogi danego systemu. Taśmy przenośnikowe uzbrajamy na życzenie Klientów w dodatkowe wyposażenie. Są to zazwyczaj zabieraki, kliny prowadzące oraz perforacje i falbany boczne.

Stosujemy różnorodne metody połączeń. Najczęściej są to połączenia zgrzewane na zęby lub klejone na zakładkę. Łączymy także mechanicznie na złączki metalowe typu:

• alligator,

• anker,

• nieka,

• tworzywowe.

Polecamy też taśmy modularne przeznaczone dla przemysłu mięsnego, spożywczego i wielu innych.

Łączenie taśm transportujących

Dzięki grupom serwisowym w Stargardzie i Niepruszewie koło Poznania zapewniamy Klientom całodobową obsługę. W ramach prac naprawczych i konserwacyjnych łączymy taśmy metodą zgrzewania i klejenia oraz metodą mechaniczną. W pierwszym przypadku maksymalna szerokość taśmy to 2500 mm. W drugim łączenie wykonujemy bez ograniczenia szerokości. Dysponujemy możliwością wykonania łączenia taśm przenośnikowych do szerokości 3600 mm po wcześniejszym zgłoszeniu takiej usługi.

Typowe lekkie taśmy do transportu wewnętrznego wykonane są jako połączenie tkaniny (najczęściej poliestrowej stanowiącej równocześnie cięgno) oraz warstw wierzchniej i spodniej. Poniższy rysunek przedstawia przykładową budowę lekkiej taśmy transportującej.

taśma do transportu

Pasy transportujące wykonuje się jako jedno-, dwu-, trzy- lub wielowarstwowe, a ich grubość zawiera się w przedziale od 0,35 do 6 mm. Grubość taśmy oraz liczba warstw zależą od konkretnego zastosowania produktu. Decydują również o jej zdolności do przenoszenia ładunku.

Można przyjąć zasadę, iż im więcej produkt ma warstw, tym większy ciężar może transportować. Nie jest to jednak regułą. W asortymencie znajdziesz różnego rodzaju pasy napędowe, których działanie i parametry możesz dostosować do własnych potrzeb.

Przykładowa budowa taśmy transportującej

budowa taśmy

Taśmy przenośnikowe i transportowe mają różne struktury warstw wierzchnich (transportujących) oraz warstw spodnich (bieżnych). W przypadku warstwy spodniej zazwyczaj występują trzy typy struktur:

• tkaniny,

• gładka,

• wafla.

W przypadku warstwy wierzchniej można już znaleźć kilkadziesiąt różnorodnych struktur i faktur. Poniższe zdjęcia pokazują przykładowe struktury taśm transportujących.

Przykłady struktury warstwy spodniej

struktura gładka
struktura gładka
struktura wafla
struktura wafla
struktura tkaniny
struktura tkaniny

Przykłady struktury warstwy wierzchniej

struktura warstwy wierzchniej
struktura warstwy wierzchniej
struktura warstwy wierzchniej
struktura warstwy wierzchniej
struktura warstwy wierzchniej
struktura warstwy wierzchniej
struktura warstwy wierzchniej
struktura warstwy wierzchniej
struktura warstwy wierzchniej
struktura warstwy wierzchniej
struktura warstwy wierzchniej

Taśmy transportowe z PCV (polichlorek winylu)

Ze względu na niską cenę wytworzenia i szeroki zakres zastosowań są to najczęściej spotykane taśmy transportowe. Zakres temperaturowy pracy taśm wykonanych z PVC wynosi od -10 do +80 stopni C. Są również dostępne taśmy o parametrach odbiegających od podanych powyżej, rozszerzających ich zakres pracy, jednak należą one do rzadkości.

Zalety:

 • niska cena
 • częściowa odporność na związki chloru i sól
 • różnorodność struktur wierzchnich
 • możliwość łączenia metodami mechanicznymi, poprzez sklejanie oraz poprzez zgrzewanie
 • występowanie typów dopuszczonych do bezpośredniego kontaktu z żywnością (atesty PZH oraz FDA)

Wady:

 • ograniczony zakres temperatur pracy (zwłaszcza temperatury ujemne)
 • ograniczone zdolności przewijania się na małych średnicach i noskach (ostrogach, krawędziach)
 • w większości typów brak odporności na oleje
 • niska odporność na ścieranie i uszkodzenia mechaniczne

Główne zastosowania:

 • centra logistyczne
 • przemysł drzewny
 • taśmy ogólnego zastosowania

Taśmy transportowe z pu (poliuretan)

Ze względu na relatywnie wysokie koszty wytworzenia i szeroki zakres zastosowań są to najczęściej spotykane taśmy przenośnikowe dla zastosowań wymagających szczególnych cech produktu. Zakres temperaturowy pracy taśm wykonanych z PU wynosi od -30 do +100 stopni C. Są również dostępne taśmy o parametrach odbiegających od podanych powyżej, rozszerzających ich zakres pracy, jednak należą one do rzadkości.

Zalety:

 • odporność na oleje
 • różnorodność struktur wierzchnich
 • możliwość łączenia metodami mechanicznymi, poprzez sklejanie oraz poprzez zgrzewanie
 • występowanie typów dopuszczonych do bezpośredniego kontaktu z żywnością (atesty PZH oraz FDA)
 • możliwość przewijania się na małych średnicach i noskach (ostrogach, krawędziach)
 • wysoka odporność na ścieranie i uszkodzenia mechaniczne

Wady:

 • stosunkowo wysoka cena
 • w większości typów brak odporności na związki chloru i sól
 • znikoma ilość typów występujących w grubościach powyżej 3mm

Główne zastosowania:

 • przemysł spożywczy
 • przemysł drzewny
 • taśmy wysokowytrzymałe

Taśmy transportowe z po (poliolefina)

Są to najczęściej spotykane przenośnikowe taśmy transportujące przeznaczone głównie dla przemysłu tytoniowego. Zakres temperaturowy pracy taśm wykonanych z PO wynosi od -30 do +80 stopni C. Są również dostępne taśmy o parametrach odbiegających od podanych powyżej, rozszerzających ich zakres pracy, jednak należą one do rzadkości.

Zalety:

 • niska cena
 • doskonała odporność chemiczna na większość związków chemicznych
 • możliwość łączenia metodami mechanicznymi oraz poprzez zgrzewanie
 • występowanie typów dopuszczonych do bezpośredniego kontaktu z żywnością (atesty PZH oraz FDA)

Wady:

 • mała odporność na ścieranie i uszkodzenia mechaniczne
 • ograniczone zdolności przewijania się na małych średnicach i noskach (ostrogach, krawędziach)

Główne zastosowania:

 • przemysł tytoniowy
 • przemysł drzewny (odporność na przywieranie klejów)

Taśmy transportowe z NBR

Ze względu na wysokie koszty wytworzenia są to taśmy transporterowe dla zastosowań wymagających szczególnych cech produktu. Zakres temperaturowy pracy tych taśm przenośnikowych wykonanych z NBR wynosi od 0 do +100 stopni C. Są również dostępne taśmy o parametrach odbiegających od podanych powyżej, rozszerzających ich zakres pracy, jednak należą one do rzadkości.

Zalety:

 • odporność na oleje
 • różnorodność struktur wierzchnich
 • możliwość przewijania się na małych średnicach i noskach (ostrogach, krawędziach)
 • wysoka odporność na ścieranie i uszkodzenia mechaniczne

Wady:

 • stosunkowo wysoka cena
 • brak atestów dopuszczających do bezpośredniego kontaktu z żywnością
 • ograniczona odporność na warunki atmosferyczne (starzenie się pod wpływem UV)
 • możliwość łączenia tylko poprzez sklejanie i za pomocą złączek mechanicznych

Główne zastosowania:

 • przemysł papierniczy
 • przemysł drukarski
 • przemysł drzewny

Taśmy transportowe z EPDM

Ze względu na wysokie koszty wytworzenia, są to taśmy transporterowe dla zastosowań wymagających szczególnych cech produktu. Zakres temperaturowy pracy taśm wykonanych z EPDM wynosi od -30 do +100 stopni C. Są również dostępne taśmy o parametrach odbiegających od podanych powyżej, rozszerzających ich zakres pracy, jednak należą one do rzadkości.

Zalety:

 • wysoka odporność na ścieranie i uszkodzenia mechaniczne
 • odporność na warunki atmosferyczne (starzenie się pod wpływem UV)

Wady:

 • stosunkowo wysoka cena
 • brak odporności na oleje
 • brak atestów dopuszczających do bezpośredniego kontaktu z żywnością
 • ograniczona możliwość przewijania się na małych średnicach i noskach (ostrogach, krawędziach)

Główne zastosowania:

 • przemysł papierniczy
 • przemysł drukarski
 • przemysł drzewny

Taśmy transportowe włókninowe

Ze względu na relatywnie wysokie koszty wytworzenia i wąski zakres zastosowań są to najczęściej spotykane taśmy transporterowe dla zastosowań wymagających szczególnych cech taśm przenośnikowych. Zakres temperaturowy pracy taśm wykonanych z włóknin wynosi od -10 do +80 stopni C. Są również dostępne taśmy o parametrach odbiegających od podanych powyżej, rozszerzających ich zakres pracy, jednak należą one do rzadkości.

Zalety:

 • odporność na oleje
 • wysoka odporność na nacięcia i zarysowania
 • możliwość łączenia metodami mechanicznymi, poprzez sklejanie oraz poprzez zgrzewanie
 • występowanie typów dopuszczonych do bezpośredniego kontaktu z żywnością (atesty PZH oraz FDA)
 • wysoka odporność na ścieranie i uszkodzenia mechaniczne
 • możliwość zastosowania w temperaturach pracy do 180 stopni C z zastosowaniem połączenia mechanicznego

Wady:

 • stosunkowo wysoka cena
 • możliwość pylenia ( oddzielanie się z wierzchniej warstwy drobin materiału)

Główne zastosowania:

 • przemysł spożywczy (piekarnictwo)
 • przemysł samochodowy
 • przemysł drzewny

Taśmy transportowe tkaninowe

Ze względu na relatywnie wysokie koszty wytworzenia i wąski zakres zastosowań są to najczęściej spotykane taśmy transporterowe dla zastosowań wymagających szczególnych cech produktu. Zakres temperaturowy pracy tych taśm transportowych, wykonanych z włóknin, wynosi od -10 do +80 stopni C. Są również dostępne taśmy o parametrach odbiegających od podanych powyżej, rozszerzających ich zakres pracy, jednak należą one do rzadkości.

Zalety:

 • odporność na oleje
 • wysoka odporność na nacięcia i zarysowania
 • możliwość łączenia metodami mechanicznymi, poprzez sklejanie oraz poprzez zgrzewanie
 • występowanie typów dopuszczonych do bezpośredniego kontaktu z żywnością (atesty PZH oraz FDA)
 • wysoka odporność na ścieranie i uszkodzenia mechaniczne
 • możliwość zastosowania w temperaturach pracy do 100 stopni C z zastosowaniem połączenia mechanicznego

Wady:

 • stosunkowo wysoka cena
 • możliwość pylenia ( oddzielanie się z wierzchniej warstwy drobin materiału)

Główne zastosowania:

 • przemysł spożywczy (piekarnictwo)
 • przemysł papierniczy
 • przemysł drzewny

Wyposażenie Taśm transportujących

Taśmy transportujące mogą być wyposażone w zależności od potrzeb i zastosowania w różnego rodzaju profile. Najczęściej spotykanym wyposażeniem taśm transportujących są:

 • prowadniki (profile prowadzące)
 • zabieraki (progi)
 • wellkanty (fale boczne)
tabela profile

Przy doborze odpowiednich profili należy zwrócić uwagę przede wszystkim na ich minimalne średnice przewijania (przy kącie opasania zbliżonym do 180°). Duży wpływ na dobór profili ma temperatura ich pracy. Przy temperaturach ujemnych minimalne średnice przewijania mogą w skrajnych przypadkach wzrastać nawet o 100% w stosunku do tych podawanych w kartach technicznych. Niebagatelne znaczenie ma również wpływ przeciw przewijania (przewijanie się taśmy w przeciwnym kierunku), które to, jeśli występuje, zwiększa minimalną średnicę przewijania o około 30% w stosunku do danych z kart technicznych.