Węże techniczne są elastycznym elementem służącym do transportu różnorodnych substancji, zarówno ciekłych, jak i gazowych czy stałych. Są powszechnie wykorzystywane w różnych dziedzinach przemysłu.

Poszczególne węże techniczne różnią się między sobą tworzywem i konstrukcją, stąd też można dobrać odpowiedni model adekwatnie do specyfiki późniejszego zastosowania. Do głównych zalet węży można zaliczyć m.in. doskonałą eliminację drgań i ruchów instalacji. Zapewniają również bardzo łatwy montaż. Najczęściej występują w postaci kompletnego układu, w którym stosowane są odpowiednie złącza i obejmy. Dobór węża technicznego podyktowany jest nie tylko przeznaczeniem, ale również obowiązującymi przepisami i normami dla danych warunków pracy.

Węże techniczne wykorzystywane w przemyśle nadają się do zastosowania w trudnych warunkach, takich jak np. przemysłowy przesył substancji chemicznych, substancji o podwyższonych temperaturach czy substancji chemicznych. Ich konstrukcja musi zapewniać nie tylko doskonałą wydajność działania, ale przede wszystkim bezpieczeństwo. Z tego też powodu węże techniczne wytwarzane są z wysokiej jakości materiałów, nowoczesnych tworzyw sztucznych, gum i tkanin technicznych. Wyróżnić możemy również szereg węży nadających się do bezpośredniego kontaktu z żywnością.

Główne rodzaje węży technicznych

  • Węże odciągowe – stosowane są do odprowadzania gazów i oparów różnych substancji, a także pyłów, wiórów, trocin, zrębków drewna, materiałów sypkich itp. Znajdują zastosowanie również przy nadmuchu powietrza czy gazów w instalacjach wentylacyjnych. Cechują się elastycznością i są bardzo lekkie.
  • Węże odporne na chemikalia – jest to grupa węży, które są odporne na substancje żrące, zasady, kwasy, roztwory soli, węglowodory, farby, lakiery, rozpuszczalniki itd. Znajdują zastosowanie przede wszystkim w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym i przemysłowym, a także w laboratoriach i cysternach. Węże tego rodzaju wykazują też odporność na korozję chemiczną.
  • Węże termoizolacyjne – przeciwdziałają utracie ciepła. Zapewniają ochronę wobec różnicy temperatur wewnątrz i na zewnątrz węża.
  • Węże przystosowane do kontaktu z żywnością – są produkowane z tworzyw obojętnych na smak transportowanych substancji i bezpiecznych dla zdrowia człowieka. Wykonane są z czystej, wysokiej jakości gumy lub tworzyw sztucznych (parametry materiału regulowane są wymogami Unii Europejskiej, FDA i przepisom krajowym).

Kategoria

Tagi:

Komentowanie postów jest wyłączone.