Dynamiczny rozwój przemysłu oraz rosnące koszty wewnątrzzakładowego transportu kołowego doprowadziły do wzrostu znaczenia będącego dlań alternatywą transportu taśmowego. Transport tego typu stosowany jest przede wszystkim w przemyśle wydobywczym, ale ze względu na swoje zalety znalazł zastosowanie również w innych gałęziach: w budownictwie, przemyśle ciężkim
i metalurgicznym i energetycznym, w rolnictwie, przetwórstwie i przemyśle spożywczym, wreszcie – w logistyce i dystrybucji towarów. Rynek taśm przenośnikowych oferuje szeroką paletę o różnych właściwościach, zastosowaniach i konstrukcji. Postaramy się pokrótce omówić ich zastosowanie.

Taśmy przenośnikowe – jak dobrać właściwą?

Dobór taśmy przenośnikowej to w praktyce wybór materiału, sposobu konstrukcji rdzenia oraz wybór grubości materiału i rodzaju ochronnych okładek. Niekiedy należy wziąć pod uwagę wzmocnienie rdzenia poprzez dodanie zbrojenia w postaci linek lub siatek, to rozwiązanie jednak stosuje się w transporcie na dłuższe dystanse. Przy podejmowaniu decyzji nie można zapominać o wytrzymałości nominalnej nośnika, wytrzymałości zmęczeniowej połączeń, rodzaju obciążeń w miejscu podawania ładunku na taśmę, warunkach fizycznych i chemicznych, w których będzie pracowała taśma, właściwościach ładunku czy wymogach bezpieczeństwa. Warto też znać stopień zużywania się poszczególnych rodzajów okładek nośnych i bieżnych.

Taśmy transportowe ogólnego przeznaczenia to taśmy materiałowo-gumowe. Wykorzystuje się je do transportowania ładunków sypkich, rozdrobnionych i pakunków. Zakres temperatur, w których możliwa jest ich eksploatacja to -25°C ÷ +60°C. Znajdą zastosowanie przede wszystkim w przemyśle wydobywczym, ciężkim i w przetwórstwie surowców. W przypadku, gdy temperatura ładunku przekracza 60°C lub gdy przemieszczany ładunek może łatwo ulec zapłonowi albo taśma pracować będzie w szczególnie niebezpiecznych warunkach, zastosowane zostać powinny taśmy trudno zapalne lub taśmy trudnopalne. Te pierwsze służą do transportowania ładunków gorących (np. popioły, żużel, masa formierska) lub niebezpiecznych (azotan amonu), te drugie – głównie
w kopalniach, gdzie występuje zagrożenie wybuchem pyłu węglowego lub metanu. Zbudowane są z gumy (kauczuk) z dodatkiem substancji utrudniających zapłon. Często mają więc właściwości antystatyczne.

Z punktu widzenia użytkownika taśm transportowych istotny jest także materiał, z którego wykonano rdzeń. Spotykane są wspomniane już rdzenie gumowe, wykonane z polimerów (PCV, poliuretan, węglowodory polimeryczne, poliester etc.) i materiałowe. Taśmy polimerowe to jedne z częściej wybieranych taśm, charakteryzują się wysoką odpornością termiczną, chemiczną
i wytrzymałością mechaniczną. Mogą mieć właściwości antystatyczne i antyzapłonowe. Sprawdzą się w centrach dystrybucji i logistycznych i zakładach produkcyjnych różnego przeznaczenia. Z kolei taśmy materiałowe (tkaninowe, włókninowe) znajdą zastosowanie w przemyśle spożywczym, automotive i drzewnym. Są odporne na uszkodzenia mechaniczne, ścieranie i zanieczyszczenie olejami.

Kategoria

Tagi:

Komentowanie postów jest wyłączone.