ikonka

Taśmy transportujące

Taśmy transportujące

Taśmy transportujące stanowią jeden z najważniejszych elementów systemu transportu wewnętrznego. Od ich formy i parametrów, takich jak szerokość, struktura powierzchni czy materiał, z którego zostały wykonane, zależy przystosowanie do przenoszenia materiałów. Taśmy transportowe, które oferuje firma Potyrała i Spółka, są wykonane z PU, PVC, poliolefiny, NBR, EPDM, bawełny oraz poliestru. Ta różnorodność pozwala na dostosowanie produktu do konkretnych potrzeb klienta.

Nasze produkty dostosowujemy również do wymogów danego systemu. Taśmy przenośnikowe możemy uzbroić w dodatkowe wyposażenie. Są to zazwyczaj zabieraki, kliny
prowadzące oraz perforacje i falbany boczne. Stosujemy wszelkie metody połączeń. Najczęściej są to połączenia zgrzewane na zęby lub klejone na zakładkę. Łączymy także mechanicznie na złączki metalowe typu: alligator, anker, nieka i tworzywowe. Polecamy też nasze taśmy modularne, przeznaczone dla przemysłu mięsnego, spożywczego i wielu innych.

Łączenie taśm transportowych

Dzięki grupom serwisowym w Stargardzie i Niepruszewie k/Poznania zapewniamy Państwu całodobową obsługę.  W ramach prac naprawczych i konserwacyjnych łączymy taśmy transportowe metodą zgrzewania i klejenia oraz metodą mechaniczną. W pierwszym przypadku maksymalna szerokość taśmy to 2500 mm. W drugim łączenie wykonujemy bez ograniczenia szerokości. Dysponujemy możliwością wykonania łączenia taśm przenośnikowych do szerokości 3600 mm po wcześniejszym zgłoszeniu takiej usługi.

Typowe lekkie taśmy do transportu wewnętrznego wykonane są jako połączenie tkaniny (najczęściej poliestrowej stanowiącej równocześnie cięgno) oraz warstw: wierzchniej i spodniej. Poniższy rysunek przedstawia przykładową budowę lekkiej taśmy transportującej.

taśmy

Typowe lekkie taśmy przenośnikowe wykonane są jako połączenie tkaniny (najczęściej poliestrowej stanowiącej równocześnie cięgno) oraz warstw: wierzchniej i spodniej. Poniższy rysunek przedstawia przykładową budowę lekkiej taśmy transportującej.

Taśmy transportujące wykonuje się jako jedno-, dwu-, trzy- lub wielowarstwowe, a ich grubość zawiera się w przedziale od 0,35 do 6 mm. Grubość taśmy oraz liczba warstw zależą od konkretnego zastosowania produktu. Decydują również o jej zdolności do przenoszenia ładunku. Można przyjąć zasadę, iż im więcej taśma ma warstw, tym większy ciężar może transportować.
Nie jest to jednak regułą.

Budowa przykładowej taśmy transportowej:

budowa taśmy

Taśmy przenośnikowe i transportowe mają różne struktury warstw wierzchnich (transportujących) oraz warstw spodnich (bieżnych). W przypadku warstwy spodniej zazwyczaj występują trzy typy struktur: tkaniny, gładka i wafla. W przypadku warstwy wierzchniej można już znaleźć kilkadziesiąt różnorodnych struktur i faktur. Poniższe zdjęcia pokazują przykładowe struktury taśm transportujących.

Struktury warstwy spodniej:

  • struktura gładka

potyrala

  • struktura wafla

potyrala

  • struktura tkaniny

potyrala

Struktury warstwy wierzchniej (przykładowe):

potyralapotyrala

potyralapotyrala

potyralapotyrala