Węże techniczne występują praktycznie w każdym zakładzie produkcyjnym. Wykorzystywane są do transportu różnego rodzaju substancji, w tym również niebezpiecznych, dlatego też odpowiednia konserwacja i przechowywanie węży ma istotny wpływ na ich trwałość.

Węże przemysłowe muszą być dobrane adekwatnie do specyfiki wykonywanej pracy, lecz również należy zadbać o zachowanie całej infrastruktury w należytym stanie technicznym. Warto zatem zadbać o ich odpowiednią pielęgnację, konserwację oraz magazynowanie.

Jak właściwie dbać o węże techniczne?

Wśród węży technicznych możemy wyróżnić wiele rodzajów, różniących się między sobą zastosowanymi rozwiązaniami technologicznymi czy materiałami. Można jednak wskazać uniwersalne, ogólne zasady ich pielęgnacji, konserwowania i magazynowania.

Przede wszystkim należy zwracać szczególną uwagę na stan węża podczas pracy pod wysokim ciśnieniem roboczym oraz w sytuacjach, gdy transportowane są w nim niebezpieczne substancje. Zawsze bardzo ważne jest zachowanie należytej staranności i ostrożności w obsłudze. Podczas przemieszczania węży trzeba zadbać o odpowiednie zabezpieczenie ich, uważając, by nie zaczepiać nimi o wystające elementy, nie ciągnąć po szorstkich powierzchniach i nie narażać dodatkowo na uszkodzenia mechaniczne.

Nie należy przekraczać dopuszczalnych ciśnień, które są charakterystyczne dla danego typu węża technicznego. Szkodliwa jest również gwałtowna zmiana ciśnienia, wszelkie zagięcia i narażanie węży na oddziaływanie ciężkich urządzeń (np. przejeżdżanie po nich ciężkim sprzętem). Warto natomiast regularnie i uważnie monitorować stan węża technicznego, zwracając uwagę na ewentualne odkształcenia, wybrzuszenia czy innego rodzaju uszkodzenia powierzchni.

Węże techniczne powinny być przechowywane zgodnie z zaleceniami producenta. Negatywny wpływ podczas przechowywania mogą mieć na strukturę węży takie czynniki jak: odpowiednia temperatura i poziom wilgotności, światło słoneczne, oleje i rozpuszczalniki, opary substancji chemicznych, gryzonie i owady.

Kategoria

Tagi:

Komentowanie postów jest wyłączone.