ikonka

Promocje

Łączenie taśmy przenośnikowej

Data utworzenia: 7 października 2017

W urządzeniach transportujących wykorzystujących działanie taśmy przenośnikowej kluczowy dla poprawnego i bezpiecznego działania całości urządzenia jest sposób połączenia krańców taśmy po zamontowaniu jej na przenośnik. Niezależnie od gałęzi przemysłu i miejsca zastosowania, taśmy przygotowuje się w podobny sposób, docina się na odpowiedni wymiar, a następnie łączy w obwód. Łączenie taśmy ma w zasadzie największy wpływ na awaryjność i długość przestojów danego urządzenia. Taśma transportowa podczas pracy podlega działaniu rozmaitych czynników: chemicznych, biologicznych czy atmosferycznych (głównie temperatury, promieniowanie UV), wpływają nań przeciążenia nominalne (m.in. spowodowane rozciąganiem) i miejscowe (okresowe, spowodowane masą transportowanego nosiwa), stąd tak istotna jest rola sposobu spojenia końców taśmy, uszkodzenia są bowiem bardziej prawdopodobne w miejscu łączenia w przypadku, gdy zadana tam zostanie siła o dużej wartości. Dlatego producenci tego typu asortymentu, aby wyeliminować ten problem stosują różne metody łączenia materiałów dobierając je do danego typu taśmy. Jakie są sposoby łączenia taśm przenośnikowych?

Metody łączenia taśm transportowych

Duże zróżnicowanie typów taśm, ich parametrów i wykorzystania sprawia, że konieczne jest odpowiednie dobranie do zakładanych warunków pracy i przyszłego obciążenia taśmy sposobu łączenia jej krańców. Rodzaj rdzenia taśmy i materiały, z których jest ona wykonana wymagają zastosowania odpowiednich surowców, optymalnych konstrukcji oraz właściwych technologii wykonania złącza. Współczesne technologie wypracowały metody zapewniające połączeniom taśm transportujących stosowną wytrzymałość doraźną i zmęczeniową. Taśmy w zależności od materiałów, z których zostały wykonane i aplikacji, w których znajdują zastosowanie łączy się na  sposoby: poprzez zgrzewanie, klejenie (na zimno i gorąco) lub połączenie przy pomocy elementów mechanicznych (także w sposób rozłączny).

Połączenie taśm transportowych poprzez zgrzewanie (materiały termoplastyczne np. PU, PCV) stosuje się w aplikacjach gdzie występują duże obciążenia i wymagana jest dokładność. Zgrzewanie odbywa się w temperaturze 120-190°C , w wysokim ciśnieniu,  a  czas trwania zależny jest od rodzaju łączonej taśmy. W trakcie procesu zgrzewania termoplastyczne warstwy taśmy roztapiają się i łączą ze sobą. Taśma przenośnikowa połączona  taką metodą może być natychmiast zamontowana na przenośnik i pracować.

Połączenia klejone na zimno odbywają się w temperaturze otoczenia i wymagane jest aby po wykonaniu połączenia taśma przez kilka godzin nie pracowała. Połączenia klejone na gorąco wykonuje się wtedy gdy do aktywacji kleju potrzebna jest wysoka temperatura.  Ten sposób łączenia taśm transportujących pozwala na ich natychmiastowe używanie.

Połączenia mechaniczne wreszcie są najszybsze do wykonania, ale najmniej wytrzymałe. Do tego celu używane są rozmaite modele złączy, dobierane stosownie do materiału i grubości taśmy przenośnikowej, ale również średnicy bębna, po którym taśma się przewija i transportowanego  materiału. Niektóre typy złączy mają możliwość rozłączania (na zasadzie zawiasu), co jest zaletą przy przedłużaniu taśmy oraz podczas doraźnych napraw czy konserwacji urządzenia. Na zmniejszenie odporności takiego połączenia wpływają m.in. nadmierne obciążenie, zmęczenie mechanicznych elementów łącznika, ścieranie się lub korozja samego materiału.