ikonka

Aktualności

Fundusze Unijne

Data utworzenia: 30 sierpnia 2011

 

program regionalny narodowa strategia spójności herb miasta unia europejska - europejski fundusz rozwoju regionalnego

 

Nr umowy: UDA-RPZP.01.01.02-32-221/09-00

Tytuł projektu: „Wzrost konkurencyjności Firmy Potyrała i Spółka S.C. poprzez rozszerzenie i unowocześnienie parku maszynowego”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013.

Całkowita wartość projektu: 381677,00 PLN
Całkowita kwota dofinansowania: 187710,00 PLN

program regionalny dla rozwoju pomorza zachodniego