Łańcuchy rolkowe stosowane w przemyśle służą przede wszystkim do przenoszenia napędu z silnika na układ roboczy, którym są rolki transportera. W zależności od przeznaczenia mogą to być modele jedno-, dwu- lub trzyrzędowe. Produkuje się je ze stali zwykłej lub nierdzewnej. Tutaj przeczytasz, czym się różnią łańcuchy europejskie od amerykańskich.

Znaczenie procesu produkcyjnego 

Łańcuchy rolkowe mają przynajmniej dwa rzędy zachodzących na siebie płytek wewnętrznych i zewnętrznych. Są one połączone sworzniami i tulejkami, na których osadza się rolki. Ze względu na stosowanie ich w różnego rodzaju urządzeniach, maszynach i pojazdach, mają one wymiary ustandaryzowane. Dobór według norm zapewnia zgodność wymiarów, dopasowanie do kół łańcuchowych i współpracę z elementami innych producentów. Normalizacja wymaga określonych warunków produkcyjnych. Zastosowana stal musi spełniać standardy dotyczące gatunku, właściwości mechanicznych oraz zawartości węgla i innych składników stopu. Na każdym etapie produkcji poszczególne elementy łańcuchów rolkowych są monitorowane na tyle dokładnie, by końcowy produkt odpowiadał wybranej normie.

Standardy europejskie i amerykańskie 

Łańcuchy rolkowe pod względem norm można podzielić na dwa podstawowe rodzaje. Zgodnie z Międzynarodową Organizacją Normalizacyjną, w przypadku precyzyjnych łańcuchów rolkowych i kół łańcuchowych z przekładnią o krótkim skoku, obowiązuje norma ISO 606. Funkcjonuje również norma niemieckiego instytutu normalizacyjnego DIN 8187. Obejmują one jedno-, dwu- i trzyrzędowe łańcuchy, które określa się jako europejskie lub brytyjskie. Natomiast normy odpowiadające za łańcuchy rolkowe nazywane amerykańskimi to DIN 8188 oraz ANSI B29.1 (American National Standards Institute). Łańcuchy te także występują w formach jedno-, dwu- i trzyrzędowych. W poszczególnych normach dookreślono wymiary:

  • podziałki,
  • rolki,
  • zewnętrznej średnicy sworznia,
  • długości sworznia,
  • wysokości płytki ogniwa,
  • grubości płytki ogniwa,
  • średniej wytrzymałości na rozciąganie.

W normie ISO poszczególne standardy określa się w sposób: 05B-1, 06B-2, 06B-3 itd. Do tego można także znaleźć łańcuchy rolkowe z płytkami o obrysie owalnym ze sworzniami i płytkami ogniw o całkowicie owalnym konturze. Natomiast w amerykańskiej normie ASME/ASMI standardy zapisane są kolejno: 25, 25-2,25-3, 35, 35-2 itd.

Podobieństwa i różnice 

W ISO 606:2004 znajduje się informacja, że ustanowione w niej rozmiary są używane przez większość krajów na świecie dzięki ujednoliceniu norm stosowanych w poszczególnych państwach. Są to rozmiary od skoku 6,35 mm do skoku 76,2 mm włącznie, zduplikowane poprzez połączenie łańcuchów wywodzących się ze standardów pochodzących i skupionych wokół ANSI oraz łańcuchów będących ujednoliceniem głównych standardów europejskich. Oznacza to, że w celu uzyskania jak najszerszego zakresu stosowania obie te normy wzajemnie się uzupełniają. Różnicą jest natomiast seria ciężkich łańcuchów ANSI oznaczona przyrostkiem „H”, ponieważ zastosowano w niej grubsze płyty. W normie ISO nie ma numerów dla tych łańcuchów, dlatego przyjęto system numeracji ANSI.

Kategoria

Tagi:

Komentowanie postów jest wyłączone.